Forspace Solutions
Forspace Solutions

DMS

Dokument Manadžment Sistem (DMS)

Dostupan i praktičan

Dokument Manadžment Sistem (DMS) se koristi za upravljanje svim dokumentima u kompaniji. Omogućava pohranjivanje svih vrsta dokumenata istim principom kako pohranjujemo fizičku dokumentaciju. Ako fizičku dokumentaciju zaprimamo i razvrstavamo u registratorima, isto radimo u DMS-u pomoću elektronsih registratora.

Ovo je samo jedan mali dio funkcionalnosti našeg DMS sistema koji je u potpunosti integrisan i sa finansijskim tokom dokumentacije koju pohranjujemo, tako da sve podatke koji su bitni (kupci, dobavljači, iznosi, brojevi dokumenta i slično) unosimo u sistem i dalje ih koristimo za knjiženje i izvještavanje.

image

Ulazni i izlazni dokumenti

Izdavanje i zaprimanje faktura

Unos ulaznih faktura i započinjanje postupka odobrenja kroz unaprijed definisani radni tok

Izdavanje izlaznih faktura i pripremanje potrebnih dokumenata

Mogućnost kloniranja ponavljajućih izlaznih faktura

Mogućnost povezivanja ulaznih faktura sa odobrenim narudžbama

Automatska provjera potrošnje budžeta

Integracija sa POS terminalima

Rezervacija robe (ulazne i izlazne skladišne transakcije)

Praćenje zaliha - detaljne informacije o protoku robe na osnovu stavki na fakturama

Automatsko računovodstvo na osnovu unaprijed definisanih profila rezervacija