Forspace Solutions
Forspace Solutions

Finansije

Transparentno i tačno

Zahtjev za budžet

Naš modul Finansija i računovodstva je napravljen na osnovu najboljih svjetskih praksi, gdje planirate i trošite shodno planu. Također, poredite planirano sa realizovanim. Forspace se brine da sve to bude tačno i transparentno.

1. Upravljanje budžetom kompanije prema vrstama troška

2. Upravljanje budžetom kompanije prema
mjestima troška i vrstama troška

Raditi sa protokom ili Raditi u skladu sa tokom procesa

Ulazni dokumenti - Koraci u toku servisiranja fakture

Stalna sredstva

Nabava, upotreba i amortizacija stalnih sredstava

Blagajna

Prijem i isplata


Sve što treba da upravljate vašom blagajnom tačno, transparentno i u skladu sa odobrenjima i budžetom.

01

Unos i potvrda prijema gotovine po unaprijed definisanom radnom toku

02

Unos i provjera isplate gotovine po unaprijed definisanom radnom toku

03

Prijem gotovine i obračun isplate

04

Pregled dnevnika blagajne i generisanje dokumenta

05

Pregled stavki dnevnika blagajne i generisanje dokumenata

06

Automatsko knjiženje dnevnih transakcija u glavnu knjigu na osnovu računa dodijeljenih blagajni

Bankovni izvodi

Automatska obrada i knjiženje

Import u različitim formatima

Import elektroniskih bankovnih izvoda u različitim formatima

Elektronski format banke

Programi za automatsku konverziju za posebne elektronske formate banake

Radni tok

Automatsko knjiženje i obrada bankovnih izvoda

Opći unosi u dnevnik

Automatski unosi u dnevnik iz bankovnog izvoda

Registar partnera

Jednostavan pristup svim podacima o partnerskim bankama i bankovnim računima

Matični podaci

Mogućnost prepoznavanja tipova stavki bankovnog izvoda i povezanih računa

PDV

Automatska obrada i knjiženje

PRIJAVA PDV-a

Glavne knjige izdatih i zaprimljenih računa

DOKUMENT O POVRATU PDV-a

Automatsko kreiranje dokumenta za povrat PDV-a.

KNJIŽENJE PDV

Automatsko knjiženje PDV

KONTROLNI IZVJEŠTAJI

Knjige izdatih i zaprimljenih faktura