Forspace Solutions
Forspace Solutions

Vijest

Međuljudski odnosi u kompaniji: Kako graditi povjerenje sa zaposlenicima?

Povjerenje zaposlenika jedan je od onih nematerijalnih elemenata na radnom mjestu koji mogu imati dalekosežan uticaj na sve, od fluktuacije osoblja i produktivnosti do finansijskog učinka ili čak mnogo više. To je također nešto što se mora zaraditi, a kad se izgubi, može biti vrlo teško popraviti. Ultimate Software u svom istraživanju iz 2017. otkriva da je za nevjerovatnih 93% zaposlenika, povjerenje u njihovog izravnog šefa bitno je za ostanak na poslu. Sada prepoznajemo da je vladanje kroz kulturu straha i tiranije recept za katastrofu za organizacije: da bismo izvukli maksimum iz našeg osoblja, povjerenje i poštovanje su najvažniji. Međutim, to je također jedan od onih elemenata koje je teško uspostaviti i njegovati na današnjem radnom mjestu. Za početak, to nije nešto što možete dobiti brzim rješenjem: povjerenje se mora steći s vremenom. Često zavisi od postupaka pojedinaca – posebno srednjeg i višeg rukovodstva – a ne o kolektivnoj organizaciji u cjelini. Na današnjim digitalnim radnim mjestima, gdje interakcija licem u lice rapidno opada u korist virtualne komunikacije, povjerenje je sve teže razvijati. Nakon što se izgubi ili naruši, povjerenje zaposlenika također se vrlo teško vraća.

Dakle, što mi, kao menadžeri, kao organizacija, možemo učiniti za njegovanje kulture povjerenja na radnom mjestu? Zaposlenici koji smatraju da imaju kulturu povjerenja na poslu imaju 74% manje stresa i osjećaju se 76% angažiranijim od onih na “radnim mjestima s niskim povjerenjem” (Forbes). Ukratko, pored ostvarivanja profita, održavanje povjerenja zaposlenika trebali bi biti strateški prioritet svake organizacije.

Kako graditi i održavati povjerenje sa svojim zaposlenicima?

 • Budite otvoreni i iskreni u pogledu promjena koje na zaposlenike utiču

Strah od negativne reakcije može mnoge menadžere motivirati na šutnju o promjenama. Osoblje vrlo često ne voli promjene u radnom okruženju na koje su već navikli. Svi znamo da je upravljanje promjenama zeznuta tema, ali pokušaj odlaganja iznošenja informacija ili nijemo posmatranje dugoročno su daleko štetniji. Transparentnost u pogledu promjena ključna je za sticanje povjerenja zaposlenika.

 • Nemojte se skrivati iza korporativne zavjese

Ako je potrebno prenijeti informacije vašim zaposlenicima koje bi mogle izazvati negativan odgovor, nemojte pribjegavati skrivanju iza korporacije ili nastojanju da željenu poruku iskomunicirate kroz poslovni žargon. Kao ljudska bića, najbolje reagiramo na ljude. Kad se ima šta za reći, neka to dođe od pojedinaca – višeg menadžmenta ili srednjih menadžera, a ne plasiranjem bezimene izjave odozgo prema dolje od brenda vaše kompanije.

 • Posavjetujte se i uključite zaposlenike u donošenje odluka

Jedan od najjačih alata koji je na raspolaganju svakom menadžeru koji želi uvesti promjene su konsultacije i uključivanje njihovog osoblja. Uključivanje zaposlenika u oblikovanje promjena ne samo da povećava njihovu uključenost, podršku i zagovaranje, već ulijeva povjerenje i u organizaciju i u menadžment jer zaposlenici smatraju da se njihovi stavovi i potrebe uzimaju u obzir.

 • Budite prvo osoba, a zatim titula

Premda nekima može biti izazov zadržati profesionalnu granicu u odnosu menadžer-zaposlenik, preuveličavanje u udaljenu, bezličnu ili autoritativnu ulogu „menadžera“ može biti štetno za izgradnju povjerenja. Dopustite određeni stepen društvenog ili ličnog odnosa s osobljem. To može biti jednostavno ukoliko podijelite ono što ste radili vikendom, popijete kafu ili prisustvujete poslovnim društvenim događajima. Ono što je najvažnije, reagujte na svoje osoblje i tretirajte ga kao ljudska bića, umjesto da se oslanjate na svoj autoritet kada vam dođu.

 • Budite svjesni da i vi griješite

Iz toga što smo prvo osoba, zatim menadžer, slijedi: svi smo ljudi. Svi griješimo. Pritisak i očekivanja koja često stavljamo na sebe da budemo nadljudi kao vođe su neutemeljeni. Zapravo, jedan od najvećih načina da zaradite povjerenje i poštovanje je da budete svjesni svojih nedostataka i propusta. Ako ste pogriješili  nemojte to zataškavati. Priznajte to, učite iz učinjene greške, preduzmite korake da to riješite i obavijestite i zaposlenike o svojim pogreškama na kojima će i sami učiti. Zbog toga će vas više poštovati.

 • Prihvatite da se greške događaju

Naravno, nećete biti jedini koji griješi. Važno je da vaše osoblje osjeća da vam može doći i prihvatiti odgovornost za vlastite pogreške, bez straha da će se suočiti s ozbiljnim posljedicama ili čak izgubiti posao. To ne znači pokazati potpunu ravnodušnost na njihove greške. Umjesto toga, pokažite razumijevanje, potaknite osoblje da uči na svojim greškama i ne bojte se neuspjeha, posebno u potrazi za inovacijama i razvojem.

 • Održi svoju riječ

Jedan od najvećih temelja povjerenja je integritet. Ako obećavate ili se obvezujete, važno je reći ono što mislite i učiniti ono što govorite. Neuspjeh u održavanju riječi brzo je rušenje povjerenja zaposlenika u vas kao pojedinca i u organizaciju u cjelini. Ako je kršenje riječi neizbježno, onda ispričajte, objasnite osoblju zašto se i što dogodilo i pokažite poniznost.

 • Vježbajte ono što propovijedate

Ključno je da menadžeri usklade svoje postupke sa svojim riječima i pokažu isto ponašanje i vrline. Ne tražite od zaposlenika nešto što niste spremni učiniti ili sami živjeti: modelirajte ponašanje koje tražite. Odgovornost treba očekivati ​​na svim nivoima, a ne jedno pravilo za kolektiv, drugo za one u upravi kompanije.

 • Budite spremni uključiti se

Jedan od najhumanijih činova koji može uspostaviti povjerenje je spremnost ‘zaprljati ruke’ kad je to potrebno. Iako su odgovornosti menadžera i zaposlenika često vrlo različite, razbijanje mentaliteta ‘nas i njih’ i uključivanjem – posebno tokom velikog stresa ili situacija pod pritiskom – pokazuje osoblju da ste svi zajedno u ovome i radite na istim ciljevima.

 • Slušajte, aktivno

Svi volimo misliti da slušamo svoje osoblje, ali koliko zapravo razumijemo? Kad vaši zaposlenici imaju nešto za reći pobrinite se da aktivno slušate. To uključuje korištenje alata kao što su direkta komunikacije i postavljanjem dodatnih pitanja ili čak jednostavno održavanje kontakta očima, zatvaranje ili odlaganje laptopa, odlaganje mobitela. Male stvari čine veliku razliku i stvaraju temelj povjerljivog radnog odnosa.

 • Poštujte ideje i doprinose osoblja

Iznošenje ideja nije nešto što osoblje lako iznosi, naručito kada ideju ili sugestiju upućuju nadređenom. Međutim, ideje i povratne informacije od osoblja također mogu biti izuzetno vrijedne. Budite otvoreni za doprinose osoblja i pokažite poštovanje kad ideje ponude.

 • Postupajte prema obećanjima

Slušanje je važno, ali ako vaše osoblje daje povratne informacije, ideje ili izlaže svoje zabrinutosti, izgubit ćete ih u trenu ako jednostavno kimnete, nasmiješite se, a zatim zaboravite na to. Odgovorite i poduzmite mjere. Ili, ako ne možete, pokažite da ste uzeli u obzir ono što su rekli i objasnite zašto u ovom trenutku ne možete učiniti ništa po tom pitanju. Opet će vas poštovati i više vam vjerovati zbog vaše iskrenosti.

 • Prepoznajte one koji se trude

Prepoznavanje vrijednih zaposlenika često je podcjenjivan čin koji ima značajan utjecaj na angažman, motivaciju, zadovoljstvo i produktivnost. Ne odgađajte zahvalnost ili priznanje zasluga vašim uposlenicima. Neka prepoznavanje bude prioritet. Kada prepoznate više vrijednosti svojih uposlenika, nagradite ih, čim prije. Nekada je i lijepa riječ veliki podsticaj uposleniku.

Povjerenje zaposlenika gradi se na komunikaciji. Kad pogledamo različite savjete za izgradnju, ugradnju i poboljšanje povjerenja na radnom mjestu, jasno je da većina njih ima jednu zajedničku stvar: komunikaciju. Komunikacija je jedna od onih vještina za koje urođeno razumijemo da su važne, ali često ne uspijevamo zadržati svijest o njenoj važnosti u svakodnevnim ulogama. Tek kada steknemo svijest i znanja o tome kako ispravno komuniciramo, možemo očekivati da ćemo u našim organizacijama izgraditi kulturu povjerenja.