Forspace Solutions
Forspace Solutions

Vijest

Prednosti migracije poslovanja na Cloud sistem

Cloud pristupi poslovanju postaju zrele tehnologije, a s tom zrelošću dolazi i sposobnost preuzimanja najzahtjevnijih aplikacija. Među njima je i softver za planiranje poslovnih resursa (ERP), a ERP rješenja zasnovana na Cloudu nude nevjerojatan raspon mogućnosti i prednosti velikim i malim preduzećima. Mnoge kompanije su već uvele ERP rješenja zasnovana na Cloudu i bilježe impresivne rezultate. Ovakve kompanije spoznaju nove mogućnosti zahvaljujući prednostima ERP-a zasnovanog na Cloudu, a neke od njih su:

1. Cloud sistemi obično zahtijevaju manje početnog kapitala

ERP sistemi pohranjeni na lokalnim serverima vrlo često imaju visoke cijene i troškove implementacije. Međutim, kompanije, dobavljači ERP-a, naučile su na pogrešnim koracima, te nova generacija ERP sistema temeljenih na Cloudu koriste SaaS model za pružanje softvera, koji zaobilazi mnoge uobičajene finansijske zamke. Ovaj pristup ima brojne finansijske prednosti jer pretvara ERP sisteme iz kapitalnih troškova u stalne operativne troškove, čime se unaprijed sprječava potreba za velikim kapitalom. Ulaganja u hardver i infrastrukturu, troškovi rada na instaliranju hardvera i sistema, te troškovi obuke, mogu se izuzetno smanjiti uvođenjem Clouda u svoje poslovanje. Zahvaljujući ovim svojstvima uštede troškova, ukupni izdaci potrebni za implementaciju Cloud ERP sistema često su znatno niži od onoga koji bi koštao kompaniju da implementira ERP kroz instalaciju na server. Ovaj smanjeni početni trošak ulaganja može biti spas za male kompanije koje se moraju brzo prilagoditi tržištu, ali još nemaju kapital za ulaganje u vlastitu softversku i hardversku infrastrukturu.

2. Cloud sistemi mogu usmjeriti strategije implementacije i izbjeći zamke implementacije ERP-a

ERP katastrofe često se događaju u fazi implementacije zbog poteškoća u koordinaciji i planiranju uvođenja u kolektiv i među odjele. Implementacija ERP-a kroz lokalne servere često je dugotrajan i bolan zadatak zbog kojeg se svaki odjel bori sa svojim problemima, dok se IT odjel trudi držati korak. Troškovi se gomilaju, poteškoće u sprovođenju rezultiraju zaustavljanjem ili usporavanjem proizvodnje i zaustavljanjem inovacija. Cloud ERP sistem dizajniran je za direktno rješavanje ovih problema. Ovi sistemi su posebno usmjereni na stvaranje rješenja koja će više odgovarati korisniku, biti prilagodljivija i lakša za sprovesti. Instalacije na server često traju do 12 mjeseci, dok tipična implementacija ERP-a u Cloudu obično traje samo tri do šest mjeseci. Ova je prednost važna za mala preduzeća koja često nemaju vremena ili resursa za učinkovito lokalno postavljanje ERP-om, kao što je većini kompanija poznato, čak i posjedovanje pravih resursa neće uvijek spasiti softver koji nije nije prijateljski nastrojen prema ljudima.

3. Cloud ERP sistemi pružaju veću transparentnost i mogućnost saradnje između odjela

Cloud ERP njeguje transparentnost, saradnju i odgovornost u svim organizacijama pružajući:

 • Alate za upravljanje projektima koji pojednostavljuju strategije saradnje i komunikacije
 • Finansijsko izvještavanje i izvještavanje o učinku u stvarnom vremenu koje stvara dojam o situaciji donosiocima odluka na svim nivoima
 • Opcije upravljanja resursima koje pomažu identifikovati mogućnosti za usmjeravanje procesa i uklanjanje otpada, od nabavke do računovodstva
 • Učinkovita saradnja s trećim stranama, poput savjetnika i dobavljača nudeći jednostavne načine dijeljenja ključnih podataka
 • Povećanje sigurnosti prikazivanjem kretanja korisnika kroz cijeli sistem i omogućavanjem jednostavnog nadzora zaliha

Ove karakteristike ERP-a zasnovanog na Cloudu pomažu da takvo rješenje postane ne samo funkcionalno poboljšanje, već istinska nadogradnja kapaciteta koja uveliko poboljšava sposobnost kompanije da brzo i odlučno odgovori na izazove.

4. ERP Cloud sistem je sigurnije mjesto za korporativne podatke

Sigurnost je najveća briga kod sistema koji se zasnivaju na Cloudu i to je jedan od najčešćih razloga zašto neke kompanije još uvijek koriste naslijeđene sisteme pohranjene na lokalnom serveru. Rasprostranjena je percepcija da Cloud ne može pružiti stabilnost ili sigurnost lokalnog ERP sistema, iako to nije tačno. Današnji vrhunski ERP sistemi u Cloudu nude niz poboljšanih sigurnosnih alata u odnosu na lokalni server, a mnogi zapravo nude neke dodatne prednosti koje lokalni serveri ponekad nemaju:

 • Istovremena, automatska ažuriranja za cijeli sistem, koja ispravljaju sigurnosne nedostatke, a da korisnici ne moraju poduzimati nikakve dodatne korake
 • Višestruki slojevi sigurnosnih kopija podataka
 • Zaštita sistema od strane posvećenih stručnjaka za sigurnost u Cloudu

Štaviše, držanje koraka s trenutnim stanjem tehnologije na tržištu važna je komponenta održavanja poslovanja. Iako neke kompanije još uvijek koriste ERP sisteme pohranjene na vlastitom serveru, ti će sistemi vremenom zastarjeti. Kod sistema zasnovanih na Cloudu mnogim zaposlenicima se omogućuje pristup ERP podacima bilo kad i bilo gdje, a time se smanjuju potencijalni sigurnosni rizici, kao što je izlaganje podataka na nesigurnim javnim Wi-Fi mrežama.

5. Ažuriranja su znatno brža i lakša u softveru temeljenom na Cloudu

Proces ažuriranja je još jedno područje u kojem ERP Cloud sistemi nude velika poboljšanja u odnosu na tradicionalni model lokalnog servera. Svaki ERP softver zahtijeva povremena ažuriranja kako bi popravio sigurnosne ranjivosti, poboljšao performanse i još mnogo toga. U ERP sistemima na serverima ovo može biti dug i naporan proces koji troši značajne IT radne resurse i može uključivati prekide u proizvodnji. Najproblematičnije od svega mogu biti nepotpuno primijenjena ažuriranja u kojima razni korisnici i odjeli nakon ažuriranja završavaju sa različitim verzijama softvera.

6. Kompanije se mogu brže i lakše proširiti pomoću ERP softvera temeljenog na Cloudu

Skalabilnost može biti glavni nedostatak tradicionalnih ERP sistema. Sistem sa lokalnog servera vezan je uz ograničenja hardvera koji kompanija već ima, a poteškoće ažuriranja velikog naslijeđenog ERP sistema dobro su poznate. Dobri ERP sistemi izgrađeni su tako da budu skalabilni. Gotovo sav ERP softver zasnovan na Cloudu nudi mogućnosti skalabilnosti koje su idealne za rastuće kompanije, poput dodavanja više korisnika i licenci kada preduzeće zaposli više ljudi, pružajući više prostora za pohranu i dodajući mogućnosti za nova postrojenja i proizvodne procese. Studije slučajeva često su pokazale da usvajanje ERP sistema zasnovanog na Cloudu može poboljšati sposobnost kompanije da se brzo skalira i preuzme nove zaposlenike i partnere.

7. Cloud ERP sistemi pomažu u pojačanju snage mobilnih uređaja

Mobilni uređaj već je dugo važan poslovni alat, ali ERP zasnovan na Cloudu nadopunjuje njegovu snagu i omogućuje sofisticirani pristup i kontrolu putem ERP omogućenih mobilnih uređaja. Jedna prednost ERP-a u Cloudu koja ga čini savršenim za mobilne sisteme je njegova sposobnost da ponudi centralizirani pristup podacima iz cijele organizacije, ali na decentraliziran način koji uklanja tradicionalne prepreke učinkovitosti. Korištenje mobilnog ERP softvera u Cloudu ključno je za postizanje potpune integracije važnih mobilnih alata poput telefona i tableta. Ovaj novi besplatni protok informacija, dostupan na daljinu i na zahtjev, donosi glavne prednosti za sve strane poslovanja:

 • Omogućuje rukovodiocima pristup podacima kad god i gdje god ih trebaju
 • Omogućuje učinkovite proizvodne operacije pružanjem ažuriranja u stvarnom vremenu
 • Daje prodajnom osoblju najsavremenije informacije koje mogu biti presudne za postizanje najboljih ponuda

Ovi moćni alati potiču saradnju i transparentnost na neviđenim nivoima i u novim okruženjima – često na dlanu.

8. Migracija u Cloud može ozbiljno smanjiti ugljični otisak kompanije (carbon footprint)

Mnoga preduzeća ne prestaju razmišljati o količini energije koju troši server soba. Data centri samo u SAD-u potrošili su približno jednaku količinu energije kao 6,4 milijuna domova u 2016. godini i činili su dva posto ukupne potrošnje energije u zemlji. Dakle, iako se jedna kompanija koja se prebacuje s lokalnog servera na Cloud može činiti kao kap u moru, zapravo je velika stvar obzirom na broj kompanija koje idu u istom smjeru.

Prije manje od deset godina ERP softver zasnovan na Cloudu bio je uzbudljiva, ali uglavnom neprovjerena tehnologija. Sad je jasno da tehnologija ubrzano postaje zlatni standard. Prema nekim procjenama, dvije trećine kompanija koje koriste ERP softver koriste opcije zasnovane na Cloudu. Koristeći brojne nove alate i mogućnosti koje nudi Cloud-based ERP, kompanije svih vrsta nastavljaju s naporima, inovacijama i optimizacijom u svakoj fazi svojih procesa.