Forspace Solutions
Forspace Solutions

Nabava

Nabava

Forspace modul nabave vam omogućava jednostavnu narudžbu svega što vam treba za svakodnevno poslovanje. Sistem se brine o ispravnosti procesa: ko treba da odobri narudžbu? Informiše odjel nabave da treba prikupiti ponude. Provjerava da li su nabavke u skladu sa budžetom (ovdje je omogućen i automatski workflow za odobravanje prekoračenja budžeta od strane odgovorne osobe, kako proces ne bi bio u zastoju). Dozvoljava višestuko odobravanje predefinisanih osoba.

Nabava