Forspace Solutions
Forspace Solutions

Usluge

Usluge

Konsultacije iz domena finansija i računovodstva.

Pružamo podršku klijentima u oblasti računovodstvenih usluga, omogućavajući na taj način menadžmentu da se fokusira na razvoj poslovanja. Za klijenta obavljamo usluge vođenja poslovnih knjiga, sastavljanja periodičnih i završnih računa kao i podnošenja poreznih prijava. Osim navedenih usluga, klijentu nudimo podršku i u specifičnim angažmanima uključujući:

- Nadzor računovodstvenih evidencija, analiza računovodstvenog tretmana specifičnih transakcija i procjena indikatora umanjenja vrijednosti imovine.
- Automatizaciju procesa izvještavanja - generisanje seta izvještaja uključujući bilans stanja, bilans uspjeha i izvještaj o novčanim tokovima.
- Izrada seta konsolidovanih izvještaja.
- Uvođenje procesa integrisanog izvještavanja.
- Uvođenje praćenja i izvještavanja na nivou više poslovnih jedinica unutar društva.
- Upravljanje troškovima – praćenje trendova i analiza odstupanja.
- Podršku procesu budžetiranja.
- Podršku procesu organizacionih i statusnih promjena uključujući restrukturiranja, spajanja, pripajanja.
- Podršku uspostavljanju sistema internih kontrola.

Klijentu smo partner u upravljanju poslovnim rizicima i osiguranju usklađenosti sa zakonskim okvirom i dobrim poslovnim praksama. Imamo iskustvo rada sa kompanijama unutar različitih industrija, koje uz to posluju na međunarodnim tržištima.

image

Osjećajte se slobodnim da rezervišete termin za sastanak sa našim timom za više informacija o našim proizvodima ili o procesima u vašoj kompaniji za koje je potrebno softversko rješenje i savjetovanje. Možda imamo upravo savršeno rješenje za vas na osnovu naše najbolje prakse i iskustva.