Forspace Solutions
Forspace Solutions

Usluge

Usluge

Konsultacije iz domena finansija i računovodstva.

Pružamo podršku klijentima u oblasti računovodstvenih usluga, omogućavajući na taj način menadžmentu da se fokusira na razvoj poslovanja. Za klijenta obavljamo usluge vođenja poslovnih knjiga, sastavljanja periodičnih i završnih računa kao i podnošenja poreznih prijava. Osim navedenih usluga, klijentu nudimo podršku i u specifičnim angažmanima uključujući:

- Nadzor računovodstvenih evidencija, analiza računovodstvenog tretmana specifičnih transakcija i procjena indikatora umanjenja vrijednosti imovine.
- Automatizaciju procesa izvještavanja - generisanje seta izvještaja uključujući bilans stanja, bilans uspjeha i izvještaj o novčanim tokovima.
- Izrada seta konsolidovanih izvještaja.
- Uvođenje procesa integrisanog izvještavanja.
- Uvođenje praćenja i izvještavanja na nivou više poslovnih jedinica unutar društva.
- Upravljanje troškovima – praćenje trendova i analiza odstupanja.
- Podršku procesu budžetiranja.
- Podršku procesu organizacionih i statusnih promjena uključujući restrukturiranja, spajanja, pripajanja.
- Podršku uspostavljanju sistema internih kontrola.

Klijentu smo partner u upravljanju poslovnim rizicima i osiguranju usklađenosti sa zakonskim okvirom i dobrim poslovnim praksama. Imamo iskustvo rada sa kompanijama unutar različitih industrija, koje uz to posluju na međunarodnim tržištima.

image