Forspace Solutions
Forspace Solutions

Vijest

Šta je API?

Izraz “API” je često korišten u web razvoju. Ažuriranja operativnog sistema, web pretraživača i aplikacija često najavljuju nove API-je za programere. Stoga, šta je API i kako ga programeri koriste?

API je akronim za Application Programming Interface – softverski posrednik koji omogućava dvjema aplikacijama da razgovaraju jedna s drugom. Svaki put kada koristite aplikaciju kao što je Facebook, pošaljete poruku ili provjerite vremensku prognozu na svom telefonu, koristite API. Cilj API specifikacija je standardizacija razmjene podataka između web servisa. U ovom slučaju, standardizacija znači sposobnost različitih sistema, napisanih na različitim programskim jezicima i koji rade na različitim operativnim sistemima, ili koristeći različite tehnologije, da neprimjetno međusobno komuniciraju.

API-ji se nalaze između aplikacije i web servera, djelujući kao posrednički sloj koji obrađuje prijenos podataka između sistema.

Funkcionisanje API-ja može se objasniti kroz nekoliko koraka:

  • Aplikacija klijenta pokreće API poziv za dohvaćanje informacija i ova operacija poznata je kao zahtjev. Ovaj zahtjev se obrađuje od aplikacije do web servera preko API-jevog Uniform Resource Identifier-a (URI) i uključuje predmet zahtjeva, zaglavlje, a ponekad i objašnjenje zahtjeva.
  • Nakon što primi valjan zahtjev, API upućuje poziv eksternom programu ili web serveru.
  • Server šalje odgovor API-ju sa traženim informacijama.
  • API prenosi podatke u početnu aplikaciju koja je tražila

Neke od glavnih prednosti API-ja uključuju:

Poboljšanu saradnju

API-ji omogućavaju integraciju dviju platformi tako da one mogu neprimjetno komunicirati jedna s drugom. Kroz ovu integraciju, kompanije mogu automatizirati tokove posla i poboljšati saradnju na radnom mjestu. Bez API-ja, mnogim preduzećima bi nedostajala povezanost i patila bi od informacijskih silosa koji ugrožavaju produktivnost i performanse.

Lakše inovacije

API-ji nude fleksibilnost, omogućavajući kompanijama da se povežu s novim poslovnim partnerima, ponude nove usluge na postojećem tržištu i, na kraju, pristupe novim tržištima koja mogu generisati ogromne povrate i pokrenuti digitalnu transformaciju.

Monetizaciju podataka

Mnoge kompanije odlučuju ponuditi API-je besplatno, barem u početku, tako da mogu izgraditi publiku programera oko svog brenda i uspostaviti odnose s potencijalnim poslovnim partnerima. Međutim, ako API odobri pristup vrijednim digitalnim sredstvima, moguće ga je unovčiti prodajom pristupa (ovo se naziva API ekonomija).

Dodatnu sigurnost

Kao što je ranije navedeno, API-ji stvaraju dodatni sloj zaštite između vaših podataka i servera. Programeri mogu dodatno ojačati sigurnost API-ja korištenjem tokena, potpisa i enkripcije Transport Layer Security (TLS) implementacijom API gateway-a za upravljanje i provjeru autentičnosti prometa i praktikovanjem efikasnog upravljanja API-jem.