Forspace Solutions
Forspace Solutions

Vijesti

Posljednje vijesti

Zašto je poslovni program baziran na web-u pravi izbor?

Cloud bazirane aplikacije značajno su napredovale u posljednjih nekoliko godina i koriste se sve više jer omogućavaju kompanijama u različitim industrijama da kreiraju, uređuju, pristupaju i dije...

Saznajte više

Prednosti digitalne transformacije

Ubrzanje digitalnog svijeta zahtijeva prilagođavanje organizacija, zbog čega većina kompanija u svijetu radi na digitalnoj transformaciji. 85 % donosioca odluka u kompanijama smatra da će bez pril...

Saznajte više

Koji ste tip preduzetnika?

Proces osnivanja preduzeća poznat je kao preduzetništvo. Preduzetnik se obično smatra inovatorom, izvorom novih ideja, roba, usluga i/ili poslovnih procedura. Preduzetništvo je jedan od resursa...

Saznajte više