Forspace Solutions
Forspace Solutions

Skladište

Skladište

Centralna tačka logističkih aktivnosti

Skladišno poslovanje je umjetnost premiještanja i čuvanja materijala u skladištu i proizvodnji. Pomoću tog modula pratimo kretanje materijala, poluproizvoda i proizvoda na transparentan način i u skladu sa planom i definisanim procesima. Uključuje fizički prostor i smještaj materijala, kao i softversko praćenje svih aktivnosti i transakcija.

Neke od glavnih funkcionalnosti su:

- Mogućnost kreiranja jednog ili više skladišta unutar kompanije, sa više skladišnih nivoa.
- Definisanje skladišnih ćelija po tipovima artikala koji će se nalaziti na tim ćelijama (ćelija materijala, robe, rezervnih dijelova i slično)-
- Zaprimanje artikala sa tranzita, skenerima ili ručno, na odgovarajuće skladišne ćelije, uz potpuno praćenje svake transakcije preko barkoda artikla.
- Automatsko kreiranje nabavnih naloga za zaprimljene stavke (veza ulazne fakture i dopremnice).
- Printanje labela i barkodova artikala.
- Premještanje artikala između skladišnih ćelija, uz prateće izvještaje.
- Uvid u stanja skladišta uz informacije kao što su: ident, opis, količina, cijena, dobavljač, šarža, ćelija skladišta i slično.
- Inventura.
- Uvid u historiju kretanja stavki skladišta uz transparentan prikaz svih potrebnih informacija.